Vanwege haar ligging, wat contact met en druk van grondwater en waterdampdruk met zich meebrengt, is uw kelder extra gevoelig voor vochtinfiltratie. Daarom is het essentieel uw kelder met verstand van zaken waterdicht te maken. Zo heeft u straks nooit meer last van vocht in de kelder.

Bron van vocht in de kelder

vocht in de kelderProblemen met vocht in de kelder ontstaan  dikwijls als vocht afkomstig uit grondwater of grondvocht uw kelder binnendringt. Dergelijke infiltratie tast de grondvesten van uw huis aan, bezorgt u wateroverlast, nodigt schimmel en ongedierte uit en maakt uw kelder zowel als leefruimte of opslagplaats onbruikbaar. Vocht in de kelder is dus niet alleen schadelijk, het gaat ook snel irriteren en kan u behoorlijk op kosten jagen.

Volgende zaken kunnen een invloed hebben op dit vochtprobleem:

  • een plotse grote influx van regenwater
  • regeninslag en doorslaand vocht als uw keldermuren poreus zijn
  • verhoogd grondwaterniveau, waardoor de grondwaterdruk op de kelder vergroot en de kans op infiltratie via de scheuren, barsten, een niet waterdichte vloer, de keldermuren of kimnaad stijgt
  • een beschadigde of niet goed functionerende afvoer

Als gevolg zal de vochtigheidsgraad in de kelder stijgen, wat maakt dat uw kelder humide aanvoelt, u problemen krijgt met condensatievocht en schimmelgroei zijn kans grijpt. De vochtige kelder verlaagt bovendien het isolatiegehalte van uw woning en zal uw verwarmingskosten doen stijgen. Daarnaast bestaat de kans

De juiste aanpak door diagnose

Gezien de gevoeligheid van uw kelder voor vochtproblemen is advies van vakmensen geen overbodige luxe. Voor u een behandeling van het vocht in de kelder begint, kunt u daarom gebruikt maken van een vrijblijvende gratis vochtdiagnose. Een professionele vochtbestrijder komt de situatie ter plaatse analyseren met professioneel meetapparatuur. De specialisten van Dryhouse kunnen zo haarfijn voor u uitzoeken waar het probleem precies zit en adviseren u over effectieve en betaalbare oplossingen.

Vochtbestrijding in de kelder

Kelderdichting is een manier om uw kelder weer droog en leefbaar te maken. Afhankelijk van de ernst en oorzaak van het vocht in de kelder, uw voorkeur en uw beschikbare budget kan de optimale oplossing één van de volgende zijn:

  • het bekuipen van de kelder om deze waterdicht te maken
  • de installatie van kelderdrainage om hevige vochtinfiltratie op te vangen en af te voeren
  • de installatie van een ventilatiesysteem om condensatievocht af te voeren en schimmelgroei te voorkomen