Grondwater is het deel water uit neerslag dat diepe grondlagen compleet verzadigd heeft. De diepte van deze laag heet het grondwaterpeil. Dit peil kan op verschillende plaatsen in Vlaanderen zo hoog stijgen dat het uw kelder bereikt. Dat gebeurt vooral tijdens koude maanden met veel neerslag: er komt meer water bij dat in koude lucht minder kan verdampen. U krijgt derhalve last van grondwater in kelder als de grond om de kelder zo van water verzadigd is dat dit grondwater opborrelt en door druk op het poreuze metselwerk de kelder infiltreert. Daarom is het van belang uw kelder waterdicht te maken.

Vochtschade en condensvocht

Bij grondwater in de kelder wilt u vlug, goed geïnformeerd en doortastend handelen. In een natte kelder tieren namelijk schimmels en ongedierte. Bovendien raken de constructie van uw huis en de inboedel in de kelder beschadigd. Grondwater in de kelder geeft ook nog eens problemen met condensatievocht, omdat het vocht probeert te verdampen, onvoldoende naar de buitenlucht kan ontsnappen en terug neerslaat in de kelder. Dit is een onhoudbare situatie. Vandaar dat uw kelder weer droog en waterdicht gemaakt moet worden. Een professionele vochtbestrijder staat u bij in deze opdracht.

grondwater in kelderOnze specialisten komen gratis bij u langs om een vochtdiagnose van het water in de kelder uit te voeren. Ze sporen de pijnpunten op en adviseren u over mogelijk oplossingen, zoals kelderdichting door bekuiping, kelderdrainage, of – als het probleem slechts kleinschalig is – kelderventilatie.

Experts lossen grondwater in kelder op

Problemen met grondwater in de kelder vergen de nodige inzet om blijvend opgelost te geraken. Bij het waterdicht maken van uw kelder komen verschillende stappen kijken, afhankelijk van de ernst van het probleem en de gekozen behandelingsmethode. Bekuiping is een veel gekozen methode om de kelder waterdicht te maken. Is de druk van het grondwater echter te hoog en de vochtinfiltratie hevig, dan wordt doorgaans kelderdrainage aangeraden. Onze specialisten in vochtbestrijding nemen u de zorgen uit handen en bestrijden het vochtprobleem vakkundig, zodat uw kelder weer droog wordt en uw kommer en kwel spoedig tot het verleden behoren.