Wanneer u problemen heeft met vocht in de kelder is het van belang om de juiste aanleiding te achterhalen, want dit verschilt van geval tot geval. Opborrelend grondwater kan de oorzaak zijn, maar ook regeninslag, wateroverlast, een slechte afvoer, gebrek aan ventilatie of lekkage kunnen aan de bron liggen. Uw kelder moet droog gemaakt worden en het probleem in de kern opgelost, voordat u de ruimte weer naar behoren kunt gebruiken.

Vochtschade door vocht in kelder

grondwater in kelderVocht in de kelder tast niet alleen de funderingen van uw huis aan, maar ook uw inboedel zal schimmelen, verrotten of gaan roesten. Schimmel en huiszwammen groeien goed op de vochtige plekken in uw kelder. Zwammen kunnen bovendien ravage aanrichten op de draagkracht en zowel zwammen als schimmels verspreiden zich relatief snel. Bovendien kunnen condensatie en optrekkend vocht de hoger gelegen verdiepingen aantasten. Vraag daarom per direct raad aan specialisten in vochtbestrijding. Dryhouse komt ter plaatse een gratis vochtdiagnose voor u uitvoeren.

Vochtbestrijding in de kelder

De beste methode van vochtbestrijding is geheel afhankelijk van de situatie in en om uw kelder. Na de vochtanalyse kan geïnformeerd besloten worden over de beste bestrijdingsmanier. In sommige gevallen met condensatie gerelateerde vochtproblemen kan de installatie van kelderventilatie voldoende zijn. Een C type ventilatiesysteem kan woon- en condensvocht vlot afvoeren, zodat dit vocht niet in de kelder neerslaat. De kelderwanden waterdicht maken tegen doorslaand vocht of grondwater doen we met regelmaat door middel van bekuiping. We cementeren dan de wanden met speciale mortel die weerstand kan bieden aan waterdruk. Als uw vloer nog niet waterdicht is, gieten onze specialisten meteen een nieuwe vloerplaat. Zijn de omstandigheden echter niet geschikt voor bekuiping vanwege de ernst van vochtinfiltratie, dan kan kelderdrainage de beste oplossing zijn om een droge kelder te krijgen. Drainage kan puur op de keldervloer of kimnaad toegepast worden, als dit het enige punt is waar het water binnenkomt. Vindt vocht zijn weg naar binnen via de keldermuren, dan wordt drainage van de wanden met vloerdrainage gecombineerd.