Zwarte schimmel is helaas een vaak voorkomende schimmelsoort in huis. Deze oppervlakteschimmel is veelal een teken aan de wand dat u last heeft van een vochtprobleem, omdat de schimmel een ruimte met vochtige, stilstaande lucht nodig heeft om te groeien. Schimmel heeft vocht nodig om te kunnen groeien. Dus als u schimmel in huis aantreft, weet u dat u met een vochtprobleem te maken heeft. Zonder vocht overleeft schimmel niet. Verslaat u het vochtprobleem op doeltreffende wijze, dan zal ook de zwarte schimmel niet terugkeren. Vandaar dat zwarte schimmel (stachybotrys chartarum) vaak voorkomt in badkamers en keukens. Het is te herkennen aan de typerende zwarte plekken in hoeken van en op muren of plafonds die zich steeds verder uitbreiden.

Wanneer u deze schimmel in uw huis ontdekt wilt u meteen maatregelen treffen om ze te verwijderen. Zwarte schimmel is een giftige schimmel die gezondheidsproblemen kan veroorzaken aan de luchtwegen. Een aantal symptomen die op kunnen duiken wanneer u langdurig wordt blootgesteld aan de schimmel zijn: stress, vermoeidheid, huisuitslag, geïrriteerde ogen en luchtwegen. Wanneer u uw huisarts over deze symptomen raadpleegt, leg dan uit dat u zwarte schimmel in huis heeft, zodat de arts met deze context rekening kan houden bij de diagnose.

Zwarte schimmel verwijderen

vocht in muren, schimmel, zwarte schimmelBeginnende schimmel kunt u zelf verwijderen met schimmeldodende producten. U wilt niet wachten met de behandeling en de schimmel zo de kans geven om zich verder door uw huis  te verspreiden. Betreft het een groot oppervlak dat aangetast is door de schimmel, dan kunt u een expert inhuren om de reiniging voor u uit te voeren. Zeker op moeilijk bereikbare plaatsen kan de hulp van een expert onmisbaar zijn om permanent van zwarte schimmel af te komen.

Onthou vooral dat schimmeldodende producten de schimmel doden, maar het voorkomen van terugkeer van schimmel zal enkel slagen als u het vochtprobleem aanpakt. Zolang het vochtprobleem bestaat, blijft de situatie waarin schimmelsporen groeien tot schimmels behouden. Dat zorgt voor een ongezonde leefsituatie. Inmiddels weet u ook dat puur het maskeren van de schimmel, door nieuw behang erover heen te plakken of het met een laag verf te bedekken geen oplossing is. Als u dit probeert zal de schimmel simpelweg achter de nieuwe afwerking verder groeien en op den duur ook de nieuwe laag behang, verf of pleister aantasten.